Avís Legal

ELION IP, S.L. (“Elion”), responsable de https://elionip.com (“Lloc web”), posa a disposició dels Usuaris el present Avís Legal, i informa a tots els Usuaris del Lloc web sobre quines són les condicions d’ús (“Condicions Generals d’Ús”) del Lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest Lloc web assumeix el paper d’Usuari, i es compromet a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

Elion es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al Lloc web, sense cap obligació de preavisar o posar en coneixement dels Usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al Lloc web d’Elion.

1. IDENTITAT DEL TITULAR I CONTACTE

ELION IP, S.L. és una societat espanyola inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 43337, llibre 0, foli 45, secció 8, full M 765596, inscripció 1a, amb domicili a efectes de notificacions a Paseo de la Castellana, 150, 4-dcha, 28046 Madrid (Espanya), amb número d’identificació fiscal B09951807. Elion és propietari i administrador del Lloc web. Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Elion a [email protected]

2. OBJECTE

A través del Lloc web, oferim als Usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis.

3. PRIVADESA I TRACTAMENT DE DADES

Quan per a l’accés a determinats continguts o servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. Elion donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la secció de Política de Privadesa.

4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a: 

  1. Fer un ús adequat i lícit del Lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable a cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús del Lloc web; (iii) la moral i els bons costums generalment acceptats; i (iv) l’ordre públic.
  2. Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al Lloc web.
  3. Facilitar informació veraç a l’emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts al Lloc web i a mantenir-los actualitzats en tot moment de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a Elion o a tercers per la informació que faciliti.

Addicionalment, l’Usuari també s’ha d’abstenir de: 

  1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc web i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
  2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
  3. Provocar danys als sistemes físics o lògics del Lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.

5. RESPONSABILITATS

Elion no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes al Lloc web que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. Elion no es fa responsable de les decisions que es puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

Elion podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari, si es detecta que un ús del Lloc web, o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix, és contrari a les presents Condicions Generals d’Ús. Elion no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Lloc web.

6. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar alguns dels serveis, es pot requerir que l’Usuari proporcioni prèviament certes dades de caràcter personal. Elion tractarà automatitzadament aquestes dades i aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tot això en compliment del RGPD, LOPDGDD i LSSI. L’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides a la Política de Privadesa.

7. GALETES (“COOKIES“)

Elion es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” al Lloc web, per tal de reconèixer a l’Usuari com a Usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzi del Lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics.

Les galetes són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d’un servidor web, per registrar la navegació de l’Usuari al Lloc web, quan l’usuari en permeti la recepció. Si ho desitgeu, podeu configurar el vostre navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de galletes i per impedir la instal·lació de galetes al vostre disc dur. Si us plau consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Gràcies a les galetes, és possible que es pugui reconèixer el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’Usuari, als perfils demogràfics dels Usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades.

8. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts al Lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, no s’atorga cap garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts al Lloc web, incloent-hi, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, llevat de la mesura que per llei no es puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

9. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del Lloc web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia, les parts se sotmetran als jutjats i tribunals de Madrid.

En cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que aquestes Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en conjunt. En aquests casos, Elion ha de modificar o substituir aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l’objectiu i la pretensió reflectits en l’estipulació original.